Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.IV. Orsós Jakab Emléknap

(2006. 12. 15. 17:00) Helyszíne a Halis István Városi Könyvtár.
Program:
17,00 Dániel Ferenc ( a Slobodo Rom egyesület elnöke) köszöntője: Orsós Jakab, a példakép
17,20 Orsós Jakab virtuális emlékhely gyarapodása 2006-ban. Bemutatja Kardos Ferenc, a Halis István Városi Könyvtár igazgató helyettese
17,40 Mai roma irodalom.
Beszélgetés Choli Daróczi Józseffel.
18,00 Az Orsós Jakab emlékplakett átadása
A programot Orsós Jakab és Choli Daróczi József műveiből összeállított könyvkiállítás, Ferkovics József roma grafikus és Csávás Csaba fafaragó alkotók kiállítása kíséri.

Károlyfi Zsófia: Böszmerenghy Töhötöm. Könyvbemutató és kiállításmegnyitó

(2006. 12. 11. 11:30) A rendezvény a Halis István Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában lesz. Az eseményen rajzpályázatot is hirdet az alkotó. A pályázat kiírása megtalálható aaz olvasas.nagykar.hu-n. A könyv a helyszínen is megvásárolható.

Pék Pál: Szélcsönd és újra szél című verseskötetének bemutatója

(2006. 12. 5. 17:00) Az est házigazdája: Czupi Gyula könyvtárigazgató. Közreműködnek: Horváth István (Radnóti-díjas) és Mikola Mária versmondók.
A bemutató után a könyv a helyszínen megvásárolható.
További infomációk az olvasas.nagykar.hu-n

Olvasó család

(2006. 9. 30. 14:00) A Nagykanizsai Nagycsaládosok Egyesülete (NANE) és a Halis István Városi Könyvtár közös rendezvénye a könyvtár konferenciatermében. Program:
Mesejátszóház a gyermekeknek
Mese minden formában - a könyvtárban. A könyvtár bemutatója arról, hogy milyen formákban találhat mesét az intézménybe látogató.
Beszélgetés a meséről, olvasásról. Szülők, pedagógusok, könyvtárosok kötetlen eszmecseréje.
A rendezvény a Magyar Olvasástársaság Mese Napja rendezvénysorozatához kapcsolódik.

Mindenkit várunk szeretettel!

II. Benedek Elek meseolvasó nap

(2006. 9. 29. 09:00) E napon általános iskolás diákok olvasnak fel Benedek Elek meséskönyveiből olyan óvodásoknak, akik nagy valószínűséggel majd az ő iskoláikba járnak. Partnerek: Attila úti Óvoda, Hevesy Sándor Általános Iskola, Bólyai János Általános Iskola, Batthyány Lajos Gimnázium, Péterfy Sándor Általános Iskola, Rozgonyi úti Óvoda, Rozgonyi úti Általános Iskola.

Nagykanizsaiak az IRA (Nemzetközi Olvasástársaság) kongresszusán

(2006. 8. 8. 09:00) BUILDING LITERACY BRIDGES
International Reading Association 21st World Congress on Reading
7-10 August 2006, Budapest

BETŰHIDAK – A MŰVELTSÉG ÖSSZEKÖT
IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 8-10.

A Halis István Városi Könyvtár vezetője, Czupi Gyula és vezetőhelyettese, Kardos Ferenc is tart előadást az IRA kongresszus három napos konferenciasorozatának egy-egy magyar nyelvű szekciójában.
A kongresszus szervezője a Magyar Olvasástársaság (HUNRA), mely elérhető a www.hunra.hu-n

2006. aug. 8. kedd
- 1.63 terem*
11.00-12.30 Elnök: Bartos Éva, előadók: Monok István: Olvasás és könyvtárak -
Moldován István: Elektronikus könyvtár az olvasás szolgálatában - Kiss Gábor: Olvasás és könyvtárhasználat a XXI. század elején
2.00- 3.30 Elnök: Nagy Attila, előadók: Antal Mária: Közkönyvtár, mint a helyi közélet szervezője - Halász Péter: Egy multikulturális város és az olvasás - Monostori Imre: Kortárs magyar írók, kortárs magyar alkotások és a könyvtár
4.00- 5.30 Elnök: Kiss Gábor, előadók: Falussy Béla: Változások és jelenkori jellemzők az olvasó magyar népességben és olvasási szokásaiban - Nagy Attila: Növekvő társadalmi távolságok és az olvasás - Péterfi Rita: Változás közben az információszerzés és a szórakozás eszközrendszere.

2.54 terem
11.00-12.30 Elnök: Gordon Győri János, előadók: Czachesz Erzsébet: A kulturális sokszínűség kérdése az oktatásban: Magyarország és Románia példája - Forray Katalin: Nyelvhasználat és olvasási kompetencia a hazai cigányság körében - Tódor Erika: A Másik egynyelvűsége és a közös jelentésélmény az olvasási folyamatban
2.00 - 3.30 Elnök: Steklács János, előadók: Apáti Lajosné: Az olvasásra nevelés három fontos területe az általános iskola felső tagozatán - Tölyszéki Papp Attila: Kötelezők másképpen - Fenyvessyné Békei Gabriella: Nyelvében él a nemzet
4.00 - 5.30 Elnök: Kádárné Fülöp Judit, előadók: Sudár Annamária: www.olvasnijo.hu - és az olvasási készség fejlesztése- Kovács Marianna: Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma - Arató Antal: A "Keresd a könyvtárban! Olvass velünk!" elnevezésű gyermekkönyvtári vetélkedő módszertani kérdései és tanulságai Fejér megyében

3.67 terem
11.00-12.30 Elnök: Gereben Ferenc, előadók: Berszán István: Az írás és olvasás rítusai - irodalmi tartamgyakorlatok- Orbán Gyöngyi: A megfordítás művészete - Hubert Ildikó: Miért alkalmazhatók még ma is Németh László olvasásra nevelésről írt tapasztalatai?
2.00 - 3.30 Elnök: Berszán István, előadók: Hajnal Jenő: Betűhidak: magyar-szerb műfordítás-irodalom - Gereben Ferenc: Kisebbségi kétnyelvűség és olvasáskultúra
4.00 - 5.30 Elnök: Orbán Gyöngyi, előadók: Bartos Éva: Fejlesztő biblioterápia a könyvtárban - Czupi Gyula: Az olvasásról Harry Potter után - Veres Júlia: Az olvasó személyisége

Aug. 9. szerda

- 1.63 terem*
9.00-10.30 Elnök: Hajnal Jenő, előadók: Pletl Rita: Írásbeli kommunikációs készségek alakulása a romániai magyar iskolahálózatban - Kádár Annamária: Írásbeli kommunikációs készségek alakulása a romániai magyar iskolahálózatban - Punykó Mária: Az IRKA című gyermeklap bemutatása
11.00-12.30 Elnök: Halász Péter, előadók: Komáromi Gabriella: 100 éves a Pál utcai fiúk - Balogh Mihály: Mester és tanítvány a Református Főgimnáziumban (Neumann Feri olvasókönyve) - Fodor Judit: Napjaink gyermekkönyvtárai, gyerekkönyvtárosai
2.00 - 3.30 Elnök: Adamikné Jászó Anna, előadók: Ligeti Csákné: Megtanítás stratégiája az olvasástanításban - Lovász Gabriella: Komplex személyiségfejlesztő program az integráció jegyében - Imre Angéla: 10-14 évesek beszédészlelésének és szövegértésének vizsgálata a PISA-felmérés eredményének ismeretében
4.00 - 5.30: Elnök: Rigó Béla, előadók: Kovács Ágnes: Iránytű és olvasólámpa - Juhászné Belle Zsuzsa: Olvasási szokások és az iskolai könyvtár- Szávai Ilona: Fordulópont a gyermekkultúrában

2.54 terem
9.00 - 10.30 Elnök: Tokaji András, előadók: Gereben Ferencné: Korai nyelvfejlődési zavarok hatása az olvasási teljesítmény alakulására - Steklács János: A hatékony szövegértési képesség kialakulását befolyásoló tényezők - Tóth Beatrix: A szövegértés fejlesztésének elméleti háttere és korszerű módszerei
11.00- 12.30: Elnök: Steklács János, előadók: Tokaji András: Olvasás az információs társadalomban - Schlemmer Éva: Nemek és igenek - ami az olvasást illeti - Koller Lászlóné: Tankönyvvé nyilvánítás Magyarországon
2.00 - 3.30 Elnök: Hock Zsuzsa, előadók: Máté Mária: Ko(ó)rkép - változási tendenciák: esettanulmány - Tóth Anna: - Németh Erzsébet: Középiskolai diákok olvasási és könyvtárhasználati szokásai
4.00 - 5.30 Elnök: Tóth Anna, előadók: W. Diera Bernadett: Középiskolások olvasási szokásai - Kamarás István: Vallásosság és olvasás - Nemes Erzsébet: Könyvtárak és könyvtárhasználati szokások 50 év távlatában a KSH adatai alapján


3.67 terem
9.00 - 10.30 Elnök:Máté Mária, előadók: Hock Zsuzsanna: Az iskolai könyvtár mint híd - Harangozó Attiláné: "BARÁTUNK A KÖNYV" - egy sikeres olvasónapló pályázat tapasztalatai - Nagy Erzsébet Viktória: "BARÁTUNK A KÖNYV" - egy sikeres olvasónapló pályázat tapasztalatai
11.00 - 12.30 Elnök: Stiblár Erika, előadók: Éhmann Gáborné Havas Mária: Olvasási szokások a székelyföldi Zetelakán - Kóródi Márta: Olvasás a határon - Szabó Zsolt: Könyvesház
2.00 - 3.30 Elnök: Kardos Ferenc, előadók: Oláh Anna: Integráció kontra szegregáció - Landauer Attila: A Közép-Tiszavidék cigánysága - iskolázási esélyek - Vraukóné Lukács Ilona: Valós igény, avagy törvényszabta kényszer.
4.00 - 5.30: Elnök: Oláh Anna, előadók: Kardos Ferenc: Az olvasó roma (javaslat) - Harmat József : Mánfa - Collegium Martineum - Tóth Vendelné: A gyermekek másképpen olvasnak mint a felnőttek


2006. aug. 10. csütörtök

- 1.63 terem*
9.00 - 10.30 Elnök: Boldizsár Ildikó, előadók: Szabó Zsolt: Benedek Elek - Stiblár Erika: Élni a mesével - Szőnyi Magdolna: Olvasni a sorok mögött - metatörténeti megközelítés
11.00- 12.30 Elnök: Szabó Zsolt, előadók: Boldizsár Ildikó: A mese mint beavatás - Koszecz Sándor: A tudásátadás természetes módja a népmesében - Szombathelyi Éva: Betűhidak - az írás, a betűk szimbolikája
1.30- 3.00 Elnök: Tóth Beatrix, előadók: Bárdossy Ildikó: A kritikai gondolkodás fejlesztésének ösvényei- Priskinné Rizner Erika: Kritikai gondolkodás és kooperatív tanulás - Pethőné Nagy Csilla: Kritikai gondolkodás és irodalomolvasás - Dudás Margit: Kritikai gondolkodás és tanári gondolkodás

2.54 terem
9.00 - 10.30 Elnök: Werner Ákos, előadók: Suppné Tarnay Györgyi: A magyar közoktatásban tanuló diákok iskola- és könyvtárképe - Kovács Mária: Az iskolai- és gyermekkönyvtár szerepe az információszerzésben - Zsák Judit: Az eKultúraközvetítés társadalmi kihívásai Magyarországon
11.00- 12.30: Elnök: Hubert Ildikó, előadók: Bella Katalin: Nagy fejedelem esett ma el - Olvasmányhasználat az I. Ferenc halálakor közzétett méltató kiadványok hivatkozásainak tükrében - Lipták Dorottya: Könyvkiadói és könyvkereskedelmi kapcsolati hálók a 19. századi Közép-Európában - Werner Ákos: Igényteremtés vagy kiszolgálás a könyvkereskedő szemével
13.30 - 3.00 Elnök: Kamarás István, előadók: Havas Katalin: Ami a XX. századból itt maradt - Illés-Molnár Márta: Karlsruhéban Magyarul Dienes Éva: Varázslóiskola és/vagy Harry Potter

Olvasótábor II. 2006.06.26-30. Halis István Városi Könyvtár

(2006. 6. 26. 09:00) A Halis István Városi Könyvtár a Nagykönyv Olvasótábor sikere nyomán egyhetes olvasótáborokat hírdetett meg 2006-ban a nyári szünidő idejére 10-14 éves diákokszámára. A jelentkezések alapján júliusban ké tábor szerveződött. E táborokról a www.olvasas.nagykar.hu-n "Olvasótáborok 2006" címmel és a dokumentumok közt található, a résztvevő diákok által készített tábori írásokból tájékozódhat az érdeklődő.

Kardos Ferenc

Olvasótábor I. 2006.06.19-23. Halis István Városi Könyvtár

(2006. 6. 19. 11:35) A Halis István Városi Könyvtár a Nagykönyv Olvasótábor sikere nyomán egyhetes olvasótáborokat hírdetett meg 2006-ban a nyári szünidő idejére 10-14 éves diákokszámára. A jelentkezések alapján júliusban ké tábor szerveződött. E táborokról a www.olvasas.nagykar.hu-n "Olvasótáborok 2006" címmel és a dokumentumok közt található, a résztvevő diákok által készített tábori írásokból tájékozódhat az érdeklődő.

Kardos Ferenc

Benedek Elek felolvasó nap a könyvtárban.

(2005. 9. 30. 10:00) E napon általános iskolás diákok olvasnak fel Benedek Elek meséskönyveiből olyan óvodásoknak, akik nagy valószínűséggel majd az ő iskoláikba járnak. Partnerek: Attila úti Óvoda, Péterfy Általános Iskola, Rozgonyi úti Óvoda, Rozgonyi úti Általános Iskola.

A népmese az olvasás.nagykar.hu-n. Nyílt nap a könyvtárban.

(2005. 9. 29. 09:00) A népmese sokféleképp található meg könyvtárunkban. Ezt mutatjuk be a nyílt napon gyermekkönyvtárunkat felkereső látogatóknak.